THỨ

SÁNG

PHỤ SÁNG

TRƯA

PHỤ XẾ

XẾ CHIỀU

CHÁO NHÀ TRẺ

MÓN ĂN MẶN

MẪU GIÁO

CANH

HAI

08/08

CHÁO THỊT BÒ BÍ ĐỎ SỮA SUTI CHÁO THỊT BÒ BÍ ĐỎ THỊT HEO XÀO NẤM CANH BÍ ĐỎ TÔM THỊT NƯỚC CHANH HỦ TIẾU XÀO TÔM MỰC, CẢI BÓ XÔI
BA

09/08

BÁNH CANH CUA, NẤM RƠM SỮA SUTI CHÁO THỊT GÀ HẠT SEN THỊT GÀ XÀO SU SU CẢI ĐỎ CANH RAU NGÓT TÔM THỊT CHUỐI CAU BÚN GẠO THỊT, GIÁ HẸ

10/08

BÚN RIÊU CUA SỮA SUTI CHÁO THỊT RAU MẦM MỰC XÀO MƯỚPDƯA LEO CANH KHOAI MỠ TÔM THỊT, GIÒ SỐNG, NGÒ GAI CHUỐI CAU CƠM CHIÊN HẢI SẢN
NĂM

11/08

HỦ TIẾU SƯỜN HEO, CẢI ĐỎ, NẤM SỮA SUTI CHÁO THỊT TRỨNG, CẢI ĐỎ TRỨNG CHIÊN THỊT HÀNH TÂY CANH MỒNG TƠI THỊT NƯỚC TẮC BÁNH ĐA CUA, RAU MẦM
SÁU

12/08

NUI THỊT CẢI ĐỎ, NẤM RƠM SỮA SUTI CHÁO CÁ CỦ DỀN NGÒ RÍ CÁ SAPA NHẬT SỐT CÀ CANH BẮP CẢI THỊT NƯỚC CHANH BÁNH ƯỚT THỊT, NẤM MÈO, HÀNH THƠM
BẢY

13/08

 PHỞ BÒ SỮA SUTI CHÁO THỊT NẤM ĐẬU HỦ KHO THỊT CANH CHUA CÁ LÓC NƯỚC CAM XÔI MẶN