TRƯỜNG MẦM NON VINH SƠN

Địa chỉ: 113/37/36, khu 6, phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Facebook: Trường Mầm non Vinh Sơn 

@TruongmamnonVinhSon

https://www.facebook.com/Trường-Mầm-Non-Vinh-Sơn-104196317727457

Email: mn-vinhson@tptdm.edu.vn

Hotline: 0974666759- Cô Hiền

0918 66 88 10 (Thầy Hiếu) 

0842 89 49 49 (Cô Mai)

Số tài khoản: 1016275557 (Trường Mầm non Vinh Sơn)

Ngân hàng Vietcombank Bình Dương